Vi på Redovisningslaget har ett brett utbud av tjänster med hög kvalité. Här kan du som kund välja av de tjänster som passar dig bäst. Vi försöker hela tiden ligga i framkant av utvecklingen, för att du skall ta del av den senaste kunskapen inom varje område. Läs här om en del tjänster vi har och kontakta oss gärna för att få reda på mer.

Löpande redovisning innebär kontering och registrering av verifikationer, avstämning av balanskonton, momsrapportering, upprättande av skattedeklarationer samt balans- och resultatrapporter. Rapporterna skickar vi antingen med brev, via fax eller med e-post som pdf-filer. Du väljer det sätt som passar dig bäst.

Administrativa tjänster kan vara löneuträkning med upprättande av lönespecifikationer och utbetalningsrapporter, uträkning av arbetsgivaravgifter och upprättande av skattedeklaration. Även dessa rapporter kan fås som pdf-filer med e-post om du önskar det. Det kan också vara fakturering mot kund eller utbetalning av leverantörsfakturor, inklusive både kund- och leverantörsreskontra.

Bokslut. Vi gör delårsbokslut och/eller årsbokslut. Du får snygga och tydliga rapporter, bilagor och årsredovisningar. Vi gör kompletta underlag och rapporter till revisor för aktiebolagskunder och ansvarar också för att samtliga handlingar skickas till PRV. Även dessa rapporter kan fås som pdf-filer med e-post.

Deklarationer upprättar vi för aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor/enkla bolag samt svarar för att de lämnas till skattemyndigheten. Deklarationsbilagor skickas till skattemyndigheten som filer över Internet, och de kunder som vill kan få sina deklarationer som pdf-filer. Vi gör skatteberäkning och uppföljning av den, samt svarar på eventuella förfrågningar från skattemyndigheten. Om det behövs så driver vi ärenden vidare till högre instanser.

Skatterådgivning kan exempelvis vara konsultation inför större köp eller försäljningar. Det kan också vara skatteberäkning för innevarande år med preliminär deklaration om vi vid delårsbokslut upptäcker att F-skatten är för hög mm.

Bolagsbildning. Vi bistår vid bolagsbildning för aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor/enkla bolag samt upprättar de rapporter som behövs till PRV och skattemyndighet. Vi bevakar självklart handläggningen och ser till att registreringen blir klar.

Ekonomisk konsultation är en viktig del av vår verksamhet och kan vara många olika saker, exempelvis beräkningar inför investeringar eller upprättande av budget och uppföljning av den mm. Detta är ett bra stöd för dig som är delaktig i besluten. Vi hjälper dig att göra en noggrannare analys innan beslutet tas.