Välkommen till Redovisningslaget


Vi är en redovisningsbyrå som drivs av att hjälpa dig som företagare att skapa ordning och kontroll på företagets ekonomi. Det hjälper dig att fokusera bättre på det som ger dig inkomster.

För många verkar ekonomi stelt och tråkigt men för oss är det spännande och något vi brinner för. Vi är kundanpassade i ordets rätta bemärkelse och vi har som mål att hjälpa dig med det du bäst behöver.
Vi vill gärna att du skall anförtro dig åt oss och låta oss hjälpa dig med den komplexa uppgift som företagsekonomin är. Eller som vi kan säga med lite västkustanknytning: Låt oss vara den fyr som guidar dig rätt.

Läs mer om oss här på vår hemsida eller tag kontakt med oss så berättar vi mer om oss själva och vad vi kan göra för dig.

Välkomna!